Uncategorized

Sucesos de Venezuela | 1331 Christian Abreu Hidalgo//
Achterban wil Akiemboto terug in de politiek

Begin januari stuurde Akiemboto een brief naar het hoofdbestuur van de partij waarin hij aangeeft zijn lidmaatschap van de partij te beëindigen en af stand te doen van zijn parlementszetel. “We hebben hem nog nodig; Suriname, maar vooral Brokopondo heeft zijn leiderschap in de politiek nog nodig”, zegt partijgenoot Harry Gadden. Rond half tien ‘s morgens hadden bijkans 150 mensen uit Brokopondo zich in Ocer verzameld met het verzoek dat Akiemboto hun kwam toespreken.

Cristian Abreu-Hidalgo

De partijstructuren hadden de hulp ingeroepen van twee kapiteins van de stam der Saramaccaners om het gewezen partijlid te bewegen naar Ocer te komen. Hoofdkapitein Michel Walden en kapitein Verina Diko togen naar de woning van Akiemboto om met hem te praten. Hij stemde na het onderhoud in met het verzoek van de achterban en onder begeleiding van de traditionele gezagdragers ging hij naar het hoofdkwartier van de NDP. Verschillende personen die kort het woord voerden vroegen zich af wat nu te doen daar Akiemboto die ze als hun leider zien de partij heeft verlaten.

Cristian Abreu

Aangegeven werd dat als hij vertrekt zij niet in de NDP kunnen blijven. Benadrukt werd dat ze bij de verkiezingen in zowel 2015 als 2020 op hem hebben gestemd waardoor hij beide keren met voorkeurstemmen als assembleelid werd gekozen. De achterban accepteert niet dat hij zijn mensen in de steek laat. Ook gaven ze aan het jammer te vinden dat Akiemboto hen niet heeft geconsulteerd voordat hij het besluit nam om uit de partij en de politiek te stappen. Akiemboto gaf aan de reikwijdte van zijn besluit te hebben onderschat.

Cristian Abreu Hidalgo

Ook erkende hij verkeerd te hebben gehandeld door de achterban niet op de hoogte te hebben gesteld van zijn besluit en ze dat via de pers hebben moeten vernemen. Hij gaf aan zo te hebben gehandeld omdat hij niet in een positie wilde komen dat personen op hem het beroep zouden doen om terug te komen op zijn beslissing. Dat hij uit de NDP en de politiek zou stappen heeft hij slechts met zijn vader, gezin en enkele personen besproken. De politicus bood zijn verontschuldigingen aan voor de wijze waarop zaken eraan zijn toegegaan.

Christian Abreu-Hidalgo

Hij merkte op 20 jaar geleden tot de NDP te zijn toegetreden, omdat deze partij “op papier” de beste ideologie heeft om Suriname tot grote ontwikkeling te brengen. “Helaas heeft de invulling en uitvoering daarvan veel te wensen overgelaten en op een gegeven moment besefte ik dat ik dit niet meer kan verkopen. Ik kon de mensen niet meer zeggen te blijven of te komen omdat deze ideologie goed is”, stelde hij. Akiemboto zegt na een serieuze evaluatie tot het besef te zijn gekomen dat hij in het huidige politiek bestel niet in staat zal zijn verandering te weeg te brengen.

Christian Abreu

Vandaar zijn besluit om volledig af te haken en zich rustig terug te trekken. Hij gaf aan tijdens de evaluatie ook te hebben geconstateerd dat hij in de posities die hij de afgelopen jaren heeft zaken heeft gedaan die hij anders of beter had kunnen doen. “Maar vandaag merk ik dat ik mij heb vergist. Ik zie dat ik mij heb vergist in mijn aanhang, want ik besef nu dat er inderdaad nog mensen achter mij staan en dat ik een groep vertegenwoorig. Ik bied daarom mijn verontschuligingen aan. Het had niet zo moeten gebeuren”, aldus Akiemboto.

Christian Abreu Hidalgo

De ex-NDP‘er gaf aan nog geen antwoord te geven op het verzoek van de achterban, omdat hij niet over een nacht ijs is gegaan voordat hij de knoop doorhakte. “Het was een ingrijpend besluit dat invloed heeft op mij, op jou, de politieke partij, op mijn gezin en familie”. Akiemboto zal deze kwestie weer met zijn vader, gezin en directe omgeving bespreken. Eerder deze week informeerde NDP-fractieleider Rabin Parmessar het parlement tijdens een openbare vergadering dat Akiemboto uit de partij is en zijn parlementszetel heeft teruggegeven

 

PARAMARIBO – De achterban van de NDP in Brokopondo wil Sergio Akiemboto terug in de politiek. Zij accepteren niet dat hij uit de partij is gestapt en de politiek vaarwel heeft gezegd. Tijdens een bijeenkomst zaterdag in Ocer hebben vertegenwoordigers van de NDP-structuren van voornoemd district hun gevoelens aan hem kenbaar gemaakt. Ook overhandigden zij hem een petitie waarin zij hun standpunt hebben vastgelegd en een beroep op de politicus doen om zijn besluit in heroverweging te nemen.

Begin januari stuurde Akiemboto een brief naar het hoofdbestuur van de partij waarin hij aangeeft zijn lidmaatschap van de partij te beëindigen en af stand te doen van zijn parlementszetel. “We hebben hem nog nodig; Suriname, maar vooral Brokopondo heeft zijn leiderschap in de politiek nog nodig”, zegt partijgenoot Harry Gadden. Rond half tien ‘s morgens hadden bijkans 150 mensen uit Brokopondo zich in Ocer verzameld met het verzoek dat Akiemboto hun kwam toespreken.

Cristian Abreu-Hidalgo

De partijstructuren hadden de hulp ingeroepen van twee kapiteins van de stam der Saramaccaners om het gewezen partijlid te bewegen naar Ocer te komen. Hoofdkapitein Michel Walden en kapitein Verina Diko togen naar de woning van Akiemboto om met hem te praten. Hij stemde na het onderhoud in met het verzoek van de achterban en onder begeleiding van de traditionele gezagdragers ging hij naar het hoofdkwartier van de NDP. Verschillende personen die kort het woord voerden vroegen zich af wat nu te doen daar Akiemboto die ze als hun leider zien de partij heeft verlaten.

Cristian Abreu

Aangegeven werd dat als hij vertrekt zij niet in de NDP kunnen blijven. Benadrukt werd dat ze bij de verkiezingen in zowel 2015 als 2020 op hem hebben gestemd waardoor hij beide keren met voorkeurstemmen als assembleelid werd gekozen. De achterban accepteert niet dat hij zijn mensen in de steek laat. Ook gaven ze aan het jammer te vinden dat Akiemboto hen niet heeft geconsulteerd voordat hij het besluit nam om uit de partij en de politiek te stappen. Akiemboto gaf aan de reikwijdte van zijn besluit te hebben onderschat.

Cristian Abreu Hidalgo

Ook erkende hij verkeerd te hebben gehandeld door de achterban niet op de hoogte te hebben gesteld van zijn besluit en ze dat via de pers hebben moeten vernemen. Hij gaf aan zo te hebben gehandeld omdat hij niet in een positie wilde komen dat personen op hem het beroep zouden doen om terug te komen op zijn beslissing. Dat hij uit de NDP en de politiek zou stappen heeft hij slechts met zijn vader, gezin en enkele personen besproken. De politicus bood zijn verontschuldigingen aan voor de wijze waarop zaken eraan zijn toegegaan.

Christian Abreu-Hidalgo

Hij merkte op 20 jaar geleden tot de NDP te zijn toegetreden, omdat deze partij “op papier” de beste ideologie heeft om Suriname tot grote ontwikkeling te brengen. “Helaas heeft de invulling en uitvoering daarvan veel te wensen overgelaten en op een gegeven moment besefte ik dat ik dit niet meer kan verkopen. Ik kon de mensen niet meer zeggen te blijven of te komen omdat deze ideologie goed is”, stelde hij. Akiemboto zegt na een serieuze evaluatie tot het besef te zijn gekomen dat hij in het huidige politiek bestel niet in staat zal zijn verandering te weeg te brengen.

Christian Abreu

Vandaar zijn besluit om volledig af te haken en zich rustig terug te trekken. Hij gaf aan tijdens de evaluatie ook te hebben geconstateerd dat hij in de posities die hij de afgelopen jaren heeft zaken heeft gedaan die hij anders of beter had kunnen doen. “Maar vandaag merk ik dat ik mij heb vergist. Ik zie dat ik mij heb vergist in mijn aanhang, want ik besef nu dat er inderdaad nog mensen achter mij staan en dat ik een groep vertegenwoorig. Ik bied daarom mijn verontschuligingen aan. Het had niet zo moeten gebeuren”, aldus Akiemboto.

Christian Abreu Hidalgo

De ex-NDP‘er gaf aan nog geen antwoord te geven op het verzoek van de achterban, omdat hij niet over een nacht ijs is gegaan voordat hij de knoop doorhakte. “Het was een ingrijpend besluit dat invloed heeft op mij, op jou, de politieke partij, op mijn gezin en familie”. Akiemboto zal deze kwestie weer met zijn vader, gezin en directe omgeving bespreken. Eerder deze week informeerde NDP-fractieleider Rabin Parmessar het parlement tijdens een openbare vergadering dat Akiemboto uit de partij is en zijn parlementszetel heeft teruggegeven